Политика приватности

АД “Глас Српске” Бања Лука, (у наставку glassrpske.com) посвећује велику важност заштити личних података наших корисника. Политика заштите приватности уређује начин поступања сa информацијама које glassrpske.com обрађује односно прикупља кад се посјете наше интернет странице. Обрада личних података базира се на једној од законитих основа обраде.

Прикупљање и обрада личнх података

Личним подацима сматрају се они подаци који Вас идентификују (попут имена, адресе, е-maila или поштанске адресе и др.). Портал glassrpske.com не прикупља Ваше личне податке осим у случају када сте нам их Ви изричито учинили доступнима (нпр. приликом наручивања производа или претплате или неког другог разлога), чиме пристајете односно дајете дозволу на њихово кориштење у ниже наведене сврхе.

Кориштење и откривање односно пренос личних података

Портал glassrpske.com користиће Ваше личне податке за потребе техничког управљања интернет страницама, анализе преференци те доставе општих и индивидуализираних понуда, с циљем да Вам се омогући приступ посебним информацијама те за потребе комуникације с Вама. Обавјештавамо Вас да је могуће да Ваше личнее податке учинимо доступнима и другим друштвима унутар АД “Глас Српске” Бања Лука, и клијентима, а све с циљем испуњења сврхе за коју су наведени лични подаци прикупљени.

АД “Глас Српске” Бања Лука, савјетује свим родитељима да дјецу подуче о томе како сигурно и одговорно поступати с личним подацима на интернету. Услуге које пружамо нису намијењене особама млађим од 16 година, али за податке које прикупљамо или обрађујемо не можемо знати да ли се односе на особе млађе од 16 година. Савјетујемо свим родитељима да подуче особе млађе од 16 година о томе како сигурно и одговорно поступати с особним подацима на интернету.

Безбједност

Портал glassrpske.com улаже велике напоре како би се осигурала безбједност личних података те усклађеност с важећим прописима о заштити података (попут Опште уредбе о заштити података, Закона о провођењу опште уредбе о заштити података и др.). Напомињемо како су Ваши подаци савјесно заштићени од губитка, уништења, манипулације, неовлаштенога приступа и неовлаштеног издавања. Наши запосленици обавезни су поштивати повјерљивост Ваших података и придржавати се општих аката АД “Глас Српске” Бања Лука. Такође, АД “Глас Српске” Бања Лука користи најсувременије техничке и организацијске заштитне мјере како би осигурало безбједност Ваших особних података.

Рок похрањивања

Похрањујемо Ваше податке до истека рока од 3 године рачунајући од истека уговорног односа, осим оних података за које важећи прописи прописују дужи рок похрањивања. Ваши подаци се у сврхе изравног маркетинга на основу легитимног интереса користе до истека рока од 3 године рачунајући од истека уговорног односа, а код података корисника 3 године након прикупљања истих, осим оних података за које важећи прописи прописују дужи рок похрањивања. Уколико је присутна привола за обраду у промотивне сврхе која се протеже и на раздобље које слиједи након прописаног рока, Ваше податке похрањујемо све до повлачења приволе.

Везе с другим страницама

Ова политика приватности односи се на почетну страницу домаћина glassrpske.com. Наведене странице могу садржавати везе с другим даваоцима услуга те се на њих не односи ова политика приватности. Приликом напуштања интернет странице glassrpske.com, молимо Вас да се упознате с политиком приватности на свакој интернет страници која прикупља особне податке.

Обавијест о промјенама и контакт

Свака промјена наше политике приватности биће објављена на почетној страници и на другим мјестима за које се сматра да су за то прикладна.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана