Милионски дуг за станарска права празни федералну касу

Милионски дуг за станарска права празни федералну касу 11.08.2018 09:57 | nezavisne.com

Сарајево - Вишемилионска дуговања, која ће бити наплаћена највјероватније судским путем, могла би у доброј мјери оштетити буџет ФБиХ.

Наиме, федерални ревизори су приликом ревизије Службе за  заједничке послове органа и тијела ФБиХ утврдили да је ФБиХ дужна измирити 4.332.522 КМ по правоснажним пресудама из извршних рјешења из радног односа, а у току је и судски процес у којем се тражи 4.484.143 КМ дуга за закуп простора пријашњег Федералног министарства одбране (ФМО). Из података које су ревизорима били доступни утврђено је да су у току судски процеси наплате закупнине против 81 корисника пословних простора поменутог министарства и за поменути износ.

Међутим, највише забрињава, на што су упозорили и ревизори, то што ће буџет ФБиХ бити оштећен за 80 милиона КМ уколико ФБиХ буде морала исплатити накнаде, односно дуговања носиоцима станарских права на војну имовину, станове у ФБиХ који још нису враћени у посјед носиоцима станарског права. Наиме, према пресуди Европског суда за људска права у предмету “Бранимир Ђокић против БиХ” одређено је да се носиоцу станарског права исплати 1.000 еура по метру квадратном.

У поступку ревизије за 2017. годину утврђено је да Служба није окончала активности за које  их је обавезала Влада. Стамбени фонд пријашњег ФМО имао је 12.696 стамбених јединица, од чега 3.071 стамбена јединица није враћена ранијим носитељима станарских права. Број стамбених јединица које нису враћене није коначан, с обзиром на то да у многим предметима још увијек окончани поступци по захтјевима за враћање станова у посјед ранијим корисницима и носитељима станарских права. Према презентираним подацима, 1.196 ранијих носитеља станарског права није подносило захтјев за враћање стана у посјед, а 1.875 захтјева за поврат стана одбијено је од стране надлежних органа. Служба је 26. марта ове године Влади ФБиХ доставила Информацију о становима из стамбеног фонда пријашњег Федералног министарства обране, гдје је, поред осталог, навела активности Првостепене стамбене комисије по поднесеним захтјевима и активности на провођењу Акционог плана Владе ФБиХ ради превенције повреда утврђених пресудама Европског суда за људска права. Према подацима којима Служба располаже, евентуално право на накнаду за станове који нису враћени у ФБиХ имала би 663 носитеља станарског права, што би износило 38.827 метара квадратних стамбеног простора.

Федерални ревизори утврдили су да годишњи попис средстава и обвеза није извршен у складу са Законом о рачуноводству и ревизији, а за улагања у зграду Геодетског завода, салу у згради Парламента ФБиХ, Дом одмора Трпањ и вилу “Браун” у Сарајеву наводе да нису сачињени адекватни документи о регулирању међусобних права и обвеза са власницима некретнина у чију се имовину улагало.

“Нису поштоване ни одредбе чланака 53. и 54. Закона о јавним набавкама, у дијелу припреме тендерске документације, којом би се задовољио принцип једнаког третмана и недискриминације потенцијалних понудитеља”, стоји у извјештају ревизора.

Ревизори су упозорили да већ годинама, иако је то једна од њихових препорука, није успостављена јединица за унутрашњу контролу, због чега није осигурано надгледање, праћење и релевантно извјештавање о функционисању унутрашњих контрола у циљу идентификације слабости и предлагања мјера за њихово отклањање.

Већина федералних парламентараца је огорчена  на чињеницу да већ три године, откако траје овај мандат, ниједан колегиј из оба дома Парламента ФБиХ још никада на дневни ред није ставио ревизорске извјештаје, а по Пословнику је то био обавезан.

Елвир Карајбић, посланик СДП-а у Представничком дому ФБиХ, каже да је више пута постављано питање зашто нема ревизорских извјештаја на дневном реду, али на то би, како истиче, могла одговорити само владајућа већина у овом дому.

“Што се тиче дуговања за закуп простора, за станове, бивши простор ФМО, то је питање за Службу за заједничке послове, а та служба је у рукама владајуће већине”, каже Карајбић.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица