UKC RS: Rođene trojke i dva para blizanaca

UKC RS: Rođene trojke i dva para blizanaca

Banjaluka - U Matični ured Gradske uprave Banjaluka u petak su upisane 22 rođene bebe, a među rođenima su i trojke i dva para blizanaca, što je, kako kažu, jako rijedak slučaj.

20.10.2018 09:09 Srna

Metar drva 90 maraka

Metar drva 90 maraka

Zima tek stiže, ali poskupljenje ogreva odavno je došlo. Slavica iz Banjaluke kaže da bez obzira na to što grije samo jednu prostoriju, svake godine muku muči nabavkom drva, ali ove godine je posebno teško.

19.10.2018 20:00 ATV

Karta pčelarskih puteva vodiće do dobrog meda

Karta pčelarskih puteva vodiće do dobrog meda

Gradiška - Dobri uslovi za proizvodnju i brojne koristi od meda doprinijele su da Potkozarski kraj postane prepoznatljiv po bavljenju pčelarstvom, a u cilju privlačenja što većeg broja turista koji će biti i potencijalni kupci pčelinjih proizvoda, lokalna uprava planira da napravi kartu ...

19.10.2018 14:52 Milan Vujić

Dodik častio na granici povodom rođenja unuka

Dodik častio na granici povodom rođenja unuka

Gradiška - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas je radost povodom rođenja unuka podijelio sa službenicima na graničnom prelazu u Gradišci.

19.10.2018 14:46 Srna

Dodik šesti put postao djed, unuk će se zvati Novak

Dodik šesti put postao djed, unuk će se zvati Novak

Banjaluka - Milorad Dodik, predsjednik RS i novoizabrani srpski član Predsjeništva BiH šesti put je postao djed.

19.10.2018 13:06 Glas Srpske

Ekološki inspektor u Kotor Varošu ignoriše inspekciju

Ekološki inspektor u Kotor Varošu ignoriše inspekciju

Kotor Varoš - Ekološki inspektor iz Kotor Varoša Petko Čupić bez građevinske dozvole i saglasnosti svih stanara skoro godinu pregrađuje zajedničko potkrovlje zgrade, uprkos zabrani inspekcije koja mu je naložila da obustavi radove i sve ukloni.

19.10.2018 10:25 Milijana Latinović

Zahlađenje sredinom sljedeće sedmice

Zahlađenje sredinom sljedeće sedmice

Banjaluka - U Republici Srpskoj se od sredine sljedeće sedmice očekuje zahlađenje sa kišom, a u višim planinama moguć je i snijeg, rečeno je u Hidrometeorološkom zavodu Srpske.

18.10.2018 17:22 Srna

Sve vi­še ogla­sa za po­sao, ra­dni­ka ni za li­je­ka

 Sve vi­še ogla­sa za po­sao, ra­dni­ka ni za li­je­ka

Banjalu­ka - Broj ra­dnih mjes­ta u BiH sva­ko­dne­vno se po­ve­ća­va, a trgov­ci, ko­no­ba­ri i gra­đe­vin­ci naj­tra­že­ni­ji su ka­dar, jer ra­dni­ci ovog pro­fi­la ma­hom pa­ku­ju ko­fe­re i odla­ze u inos­tran­stvo.

18.10.2018 16:00 Mi­li­ja­na La­ti­no­vić

Knjiga Đor­đa Vu­ko­vi­ća pro­mo­vi­sa­na u Banjalu­ci: Srpsko pi­tanje u BiH i dalje otvo­re­no

Knjiga  Đor­đa Vu­ko­vi­ća pro­mo­vi­sa­na u Banjalu­ci: Srpsko pi­tanje u BiH i dalje otvo­re­no

Banjalu­ka - Srpsko pi­tanje u BiH ve­oma je slo­že­no, još je otvo­re­no, a is­to­rij­ski pro­ce­si na ko­je su uti­ca­li i uti­ču inos­tra­ni i do­ma­ći či­ni­oci još ni­su za­vrše­ni.

18.10.2018 12:14 Ž. M.

Manje lu­ta­li­ca, ve­ća bez­bje­dnost gra­đa­na

Manje lu­ta­li­ca, ve­ća bez­bje­dnost gra­đa­na

Banjalu­ka - U ve­te­ri­nar­skim am­bu­lan­ta­ma u Srpskoj ko­je spro­vo­de bes­pla­tnu ste­ri­li­za­ci­ju vla­sni­čkih i pa­sa lu­ta­li­ca ka­žu da vla­da ve­li­ko in­te­re­so­vanje vla­sni­ka za ovim za­hva­tom te po­zi­va­ju sve ko­ji ni­su ...

18.10.2018 11:57 Ani­ta Jan­ko­vić-Re­če­vić
1                        

© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica