Trebinjac Marko Škero jedini stanovnik Desin-sela

Trebinjac Marko Škero jedini stanovnik Desin-sela

Odlazak iz grada u selo, zbog života i pokretanja farmerskog posla, nije baš svakidašnja priča. Još ako je glavni junak 27-godišnji mladić, koji se na djedovinu vratio kad su mu bile tek 22. godine, onda je to veoma zanimljiva priča. Trebinjac Marko Škero, jedini je stanovnik Desin-sela ...

18.10.2018 23:42 RTRS

Srbac: Am­ba­sa­da Ju­žne Ko­re­je do­ni­ra ka­du za te­ra­pi­je

Srbac: Am­ba­sa­da Ju­žne Ko­re­je do­ni­ra ka­du za te­ra­pi­je

SRBAC - Am­ba­sa­da Ju­žne Ko­re­je iz­dvo­ji­će 29.000 KM za na­bav­ku lep­ti­ras­te ha­bart ka­de za po­dvo­dnu ma­sa­žu za po­tre­be udru­ženja ro­di­telja i dje­ce sa po­se­bnim po­tre­ba­ma "Izvor" iz Srpca.

18.10.2018 15:17 D. J.

Elek­tro­ci­kli ola­kša­va­ju po­sao uli­čnim čis­ta­či­ma u Gradiškoj

Elek­tro­ci­kli ola­kša­va­ju po­sao uli­čnim čis­ta­či­ma u Gradiškoj

Gra­di­ška - Ko­mu­nal­no pre­du­ze­će "Grad­ska čis­to­ća" Gra­di­ška ove go­di­ne na­ba­vi­lo je no­vu me­ha­ni­za­ci­ju vri­je­dnu mi­li­on KM po­mo­ću ko­je pla­ni­ra da po­di­gne kva­li­tet i pro­ši­ri obim ko­mu­nal­nih uslu­ga.

18.10.2018 14:43 M. V.

Elek­tro­ci­kli ola­kša­va­ju po­sao uli­čnim čis­ta­či­ma u Gradiškoj

Elek­tro­ci­kli ola­kša­va­ju po­sao uli­čnim čis­ta­či­ma u Gradiškoj

Gra­di­ška - Ko­mu­nal­no pre­du­ze­će "Grad­ska čis­to­ća" Gra­di­ška ove go­di­ne na­ba­vi­lo je no­vu me­ha­ni­za­ci­ju vri­je­dnu mi­li­on KM po­mo­ću ko­je pla­ni­ra da po­di­gne kva­li­tet i pro­ši­ri obim ko­mu­nal­nih uslu­ga.

18.10.2018 14:43 M. V.

Ljubav iz dje­tinjstva Mi­le i Bo­ro Šu­ba­ra iz Ro­ga­ti­ce tra­je ci­je­li ži­vot

Ljubav iz dje­tinjstva Mi­le i Bo­ro Šu­ba­ra iz Ro­ga­ti­ce tra­je ci­je­li ži­vot

Ro­ga­ti­ca - Ro­đe­ni u is­tom se­lu, is­tog da­tu­ma i na ve­li­ki pra­znik Po­krov pre­sve­te Bo­go­ro­di­ce, Mi­la Mra­kić i Bo­ro Šu­ba­ra iz Go­ra­žda, odras­ta­li su za­je­dno, di­je­li­li do­bro i lo­še, prvu ljubav spo­zna­li za­je­dno, a ...

18.10.2018 14:05 Sre­ten Mi­tro­vić

Vodena neman trofej za decenije ribolova

Vodena neman trofej za decenije ribolova

Prnjavor - Sportski ribolovac Zoran Stanić iz Prnjavora ulovio je na jezeru Drenova kod Prnjavora zlatnog tolstolobika teškog 62 kilograma.

16.10.2018 18:10 B. R.

Održana džipijada “Trofej Zelengore”: Vratolomije vozača oduševile publiku

Održana džipijada “Trofej Zelengore”: Vratolomije vozača oduševile publiku

Drugo mjesto u generalnom plasmanu pripalo je ekipi “Grand Hercegovina” iz Posušja, a treće ekipi “SA ofroud” iz Sarajeva. Na džipijadi je, u klasama “soft jedan”, “soft dva” i “hard”, učestvovalo 80 vozila iz Izraela, Njemačke, Srbije, Crne Gore, Hrvatske i BiH.

16.10.2018 14:26 Glas Srpske

Duhovna radost u srcima mještana u prijedorskom naselju Čirkin Polje

 Duhovna radost u srcima mještana u prijedorskom naselju Čirkin Polje

Prijedor - Izgradnja temelja manastira posvećenog Pokrovu presvete Bogorodice počela je u prijedorskom naselju Čirkin Polje, u blizini mjesta gdje je bio srednjovjekovni manastir Miloševac.

16.10.2018 13:56 Snežana Tasić

Nakon više od dvije decenije učenici se školuju za frizera

Nakon više od dvije decenije učenici se školuju za frizera

Bijeljina - U Poljoprivrednoj i medicinskoj školi u Bijeljini, nakon dvije decenije, otvoren je smjer za frizera na kojem jedno odjeljenje učenika za sada uči samo teoriju, a uskoro bi trebalo da počnu i sa praktičnom nastavom.

16.10.2018 09:52 Srna

Neobičan rekord u prijedorskom selu Rasavci, bundeva od 130 kg

Neobičan rekord u prijedorskom selu Rasavci, bundeva od 130 kg

Neobičan rekord u prijedorskom selu Rasavci! Gordana Milonić u aprilu je posijala sjeme u bašti, a nakon šest mjeseci iz nje iznijela bundevu, tešku nevjerovatnih 130 kilograma.

16.10.2018 08:11 RTRS
1                        

© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica