Бањалу­ка: Пре­ми­ну­ла Ида Јо­наш

Бањалу­ка: Пре­ми­ну­ла Ида Јо­наш 09.10.2018 23:34 | М. Л.

Бањалу­ка - Тре­нер и пле­сач Пле­сног клу­ба “Ге­ма” Ида Јо­наш пре­ми­ну­ла је у уторак у Бањалу­ци.

Јо­на­шо­ва, ду­го­го­дишња чла­ни­ца клу­ба “Ге­ма”, пре­ми­ну­ла је на­кон бо­лес­ти у 40. го­ди­ни жи­во­та. Ида је ос­та­ви­ла ве­ли­ки траг на пле­сној сце­ни Бањалу­ке и ре­ги­она као пле­сач, ко­рео­граф и су­ди­ја.

У клу­бу “Ге­ма” отво­ре­на је књига жа­лос­ти и ко год же­ли, мо­же до­ћи да се упи­ше и по­све­ти не­ко­ли­ко ри­је­чи.

Идини при­ја­тељи и са­ра­дни­ци ис­та­кли су да је она уви­јек би­ла на­сми­ја­на, пу­на по­зи­ти­вне енер­ги­је, ве­ли­ки про­фе­си­она­лац и ин­спи­ра­ци­ја мно­ги­ма, те да њен одла­зак пред­ставља ве­ли­ки гу­би­так за по­ро­ди­цу, клуб “Ге­ма” као и све љуби­теље пле­сне умје­тнос­ти.  © Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица