ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 06.06 2018. године

08.06.2018 00:02 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 06.06. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*********

*************

ЈУ “САОБРАЋАЈНА И ЕЛЕКТРО ШКОЛА” ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

КОНКУРС

за избор директора школе

I        Мандат

1.       Именовање се врши на период од четири године

2.       Након избора директор мора проћи едукацију по програму који прописује министар

II       Услови за избор (општи услови)

1.       Да је држављанин Републике Српске, односно БиХ

2.       Да има општу здравствену (психофизичку) способност за рад

III      Посебни услов

1.       Има завршен најмање први циклус студијског програма у трајању од четири године или еквивалент

2.       Има најмање пет година радног искуства, као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи, након стицања дипломе из тачке 1) овог става

3.       Испуњава услове за радно мјесто наставника или стручног сарадника у школи, у којој конкурише

4.       Да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора и да се против њега не води кривични поступак

5.       Има предложен програм рада, и истиче се својим радом и способностима за организовање васпитно-образовног рада у школи

IV      Потребна документа

1.       Извод из матичне књиге рођених

2.       Увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци)

3.       Љекарско увјерење (приложити након избора кандидата)

4.       Диплому о завршеном образовању (четворогодишњи факултет или  еквивалент)

5.       Увјерење о положеном стручном испиту за обављање васпитно-образовног рада

6.       Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора

7.       Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак

8.       Доказ о дужини радног искуства у васпитно-образовном раду у школи

9.       Приједлог програма рада за четворогодишњи период

10.     Кратку биографију у којој кандидат наводи до сада остварене резултате рада

V       Рок за учешће на конкурсу и достављање пријаве

1.       Рок за подношење пријаве је петнаест (15) дана од дана објављивања у дневним новинама.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање

2.       Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити у секретаријат школе, или путем поште, на адресу: ЈУ Саобраћајна и електро школа Добој, Цара Душана 18, 74000 Добој, са назнаком: “За конкурс за избор директора школе”.

3.       Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса, о одлуци о именовању директора у року од 8 (осам) дана од дана добијања рјешења о именовању.

****************

ЈУ “УГОСТИТЕЉСКА И ТРГОВИНСКА ШКОЛА” ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

 

КОНКУРС

за избор директора школе

U       Мандат

1.       Именовање се врши на период од четири године

2.       Након избора директор мора проћи едукацију по програму који прописује министар

II       Услови за избор (општи услови)

1.       Да је кандидат држављанин Републике Српске, односно БиХ

2.       Да кандидат има општу здравствену (психофизичку) способност за рад

III      Посебни услов

1.       Завршен најмање први циклус студијског програма у трајању од четири године или еквивалент

2.       Најмање пет година радног искуства, као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи, након стицања дипломе из тачке 1) овог става

3.       Да кандидат испуњава услове за радно мјесто наставника или стручног сарадника у школи, у којој конкурише

4.       Да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора и да се против њега не води кривични поступак

5.       Има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање васпитно-образовног рада у школи

IV      Потребна документа

1.       Извод из матичне књиге рођених

2.       Увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци)

3.       Љекарско увјерење (не старије од шест мјесеци)

4.       Диплома о завршеном образовању (четворогодишњи факултет или  еквивалент)

5.       Увјерење о положеном стручном испиту за обављање васпитно-образовног рада

6.       Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора

7.       Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак

8.       Доказ о дужини радног искуства у васпитно-образовном раду у школи

9.       Приједлог програма рада за четворогодишњи период

10.     Кратку биографију у којој кандидат наводи до сада остварене резултате рада

V       Рок за учешће на конкурсу и достављање пријаве

1.       Рок за подношење пријаве је петнаест (15) дана од дана објављивања у дневним новинама.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање

2.       Пријаве са доказима о испуњавању услова се достављају секретаријату школе, или путем поште, на адресу: ЈУ Угоститељска и трговинска школа Добој, Цара Душана 18, 74000 Добој, са назнаком: “За конкурс за избор директора школе”.

3.       Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса, о одлуци о именовању директора у року од 8 (осам) дана од дана добијања рјешења о именовању.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица