Трнинић: Савјет министара двије године кочи кориштење моста “Братољуб”
Вијести дана

Бањалука - Министар саобраћаја и веза Републике Српске Неђо Трнинић изјавио је да Савјет министара већ двије године одуговлачи стављање ...

Хрватски народни сабор позвао Савјет министара да хитно формира власт
Вијести дана

Мостар - Хрватски народни сабор (ХНС) позвао је чланове Савјета министара у техничком мандату да донесу одлуку о привременом финансирању ...

Зви­здић без про­бле­ма мо­же да сје­ди на дви­је сто­ли­це
Вијести дана

Са­ра­је­во - Ви­ше­мје­сеч­ни за­стој у фор­ми­ра­њу вла­сти на ни­воу БиХ и не­до­ре­че­ност по­је­ди­них за­ко­на при­је­те да до­дат­но про­ду­бе по­сто­је­ћу кри­зу, ...

Но­ви по­ку­шај Са­вје­та ми­ни­ста­ра да ко­нач­но одр­жи сјед­ни­цу
Вијести дана

Са­ра­је­во - Са­вјет ми­ни­ста­ра у тех­нич­ком ман­да­ту да­нас би тре­ба­ло да раз­ма­тра при­је­длог од­лу­ке о при­вре­ме­ном фи­нан­си­ра­њу ин­сти­ту­ци­ја БиХ и ...

Ста­нић још ни­је до­нио од­лу­ку о кан­ди­да­ту­ри
Вијести дана

Са­ра­је­во - Ди­рек­тор Аген­ци­је за ис­тра­ге и за­шти­ту БиХ (СИ­ПА) Пе­ри­ца Ста­нић, ко­јем ман­дат ис­ти­че у но­вем­бру, још ни­је до­нио ...

Огро­ман ри­зик од те­ро­ри­зма, штрај­ко­ва и по­бу­на у БиХ
Вијести дана

Ба­ња­лу­ка - БиХ је зе­мља са ви­со­ким ри­зи­ком и нај­го­ра зе­мља у ре­ги­о­ну ка­да је ри­јеч о ри­зи­ку од те­ро­ри­зма ...

За­греб пу­шта проб­не ба­ло­не, от­пад још да­ле­ко од Тр­гов­ске го­ре
Вијести дана

Ба­ња­лу­ка - Вла­сти у Хр­ват­ској ни­су до­ни­је­ле од­лу­ку да ће ни­ско и сред­ње­ра­ди­о­ак­тив­ни ну­кле­ар­ни от­пад би­ти од­ла­ган на Тр­гов­ској го­ри ...

Пи­та­ње ли­тван­ских по­тра­жи­ва­ња прав­но за­вр­ше­но
Вијести дана

Звор­ник - Ме­наџ­мент ком­па­ни­је "Алу­ми­на" из Звор­ни­ка са­оп­штио је да је пи­та­ње ли­тван­ских по­тра­жи­ва­ња прав­но за­вр­ше­но.

Словеначки војници послати на границу да помажу полицији против миграната
Регион

Љубљана - Словеначка војска распоредила је данас додатних 35 војника да помогну полицији у чувању границе са Италијом.

Ухапшен држављанин БиХ на граници Њемачке и Француске
Свијет

Сарајево - Држављанин БиХ /41/ ухапшен је данас у Нојенбургу на граници између Њемачке и Француске, јер је за њим ...

Расписана потрага за младићем који је у Бечу избо Српкињу и Сиријку
Свијет

Аустријска полиција објавила је фотографију мушкарца који је прошле недјеље насред улице у Бечу напао двије жене, Српкињу (40) и ...

Возачима из БиХ и даље потребна виза за поједине земље Шенгена
Вијести дана

Бањалука - Уз све проблеме које имају домаћи превозници у борби са конкуренцијом из иностранства, ту су и они бирократски. ...

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана