ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 19.06. 2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 19.06. 2019. године
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 19.06. 2019. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 19.06. 2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

************

***********

 

ЈЕЛШИНГРАД ДОО БАЊАЛУКА

Ул. Бранка Пердува 10а

78000 Бањалука

 

 доноси

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено вријеме

 

 

1. Заваривач                                                                                             5  извршилаца

2. Референт за комерцијалне послове                                          1 извршилац

 

 

Услови: Поред општих услова прописаних Законом, кандидати треба да испуњавају посебне  услове и то:

 

1. КВ или ВКВ са и без искуства, вршење обуке за заваривача

2. ССС - економског или другог смјера са 1 год. радног искуства, познавање енглеског језика, положен возачки испит Б категорије, познавање рада на рачунару

 

Опис посла:

- Прикупљање понуда,

- Администрирање процеса набавке (просљеђивање наруџбеница добављачима, комуникација са добављачима, надзор над испоруком и иницирање рекламацијских записника према добављачима; транспорт робе, организација транспорта)

- Извјештавање непосредног руководиоца о стању послова из свог домена,

-  Праћење стања залиха, проналажење нових добављача,

-  Контролисање усклађености наруџбеница са испорученим робама по квалитету, квантитету, цијенама, те осталим комерцијалним условима.

 

 

Рок за подношење пријаве је до попуне радног мјеста.

Пријаве са доказима о испуњавању услова  из огласа доставити  на е-mail: info@novijelsingrad.com или на горе наведену  адресу.

 

**************

 

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО “НОВА ДИ ВРБАС” ДОО  БАЊАЛУКА

Ул. Браће Пиштељића бр.4

78000 Бањалука

 

 

 које се бави производњом намјештаја,  расписује

 

 

ОГЛАС

 

 

за пријем у радни однос  радника  на одређено вријеме уз могућност заснивања радног односа на неодређено вријеме, сљедећег занимања:

 

 

1. Дипломирани    инжењер

     дрвне индустрије                                        (ВСС)                    1 извршилац         

 

2. Дипломирани  шумарски  инжењер         (ВСС)               1 извршилац

 

3. Машински техничар                                     (ССС)                 2 извршиоца

 

4. Дрвопрерађивач финалног смјера       (КВ)                    2 извршиоца

 

 

Оглас остаје отворен  до попуне, а пријаве са доказима о испуњавању услова  и кратком биографијом достављају се на адресу: “Нова ДИ Врбас” д.о.о. Бањалука, Браће Пиштељића 4. лично или путем поште.

********************

ЕЛНОС БЛ

Ул. Благоја Паровића 100 Е

78000 Бањалука

 

објављује           

                                                        

КОНКУРС

за радно мјесто:

 

Отворена позиција за посао:

Елнос Група је интернационална компанија у области електроенергетике. Ми смо једна од водећих компанија за објекте до 400 кВ. Са циљем да професионално одговоримо изазову пораста обима посла на иностраном тржишту, Елнос БЛ Бањалука пружа изврсну могућност запослења у сектору инжењеринга, на позицији електромонтера на пословима у области далековода и инфраструктуре.

- Електромонтер - 25 извршилаца

Позивамо Вас да постанете дио нашег успјешног тима. Нудимо Вам стимулативну зараду, могућност стицања нових знања и напредовања, динамично радно окружење у нашим најискуснијим тимовима, те прилику за лични и професионални развој.

Општи услови:

- диплома средње школе: техничар електроенергетике,  електричар или монтер

Специфични услови који ће се посебно бодовати:

- Радно искуство на овим и сличним пословима

- Возачка дозвола Б категорије

- Познавање рада на рачунару (MS Office)

- Познавање енглеског језика (предност, не и обавезан услов)

- Познавање осталих страних језика

 

Оглас остаје отворен до 30.6.2019. године.

Пријаве и биографије доставити на е-mail: careers@elnosgroup.com.

************************

ЈНУ “ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ И ЕКОЛОГИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ”

БАЊАЛУКА

Видовданска 43

78 000 Бањалука

- за конкурс -

КОНКУРС

 

За пријем у радни однос:

 

1) Дипл. инж. електротехнике (мин. 240 ETCS бодова), 1 извршилац

 

Општи услови:

 

- Да је држављанин РС, БиХ,

-  Да има општу здравствену способност,

-  Да није кажњаван.

 

Посебни услови:

 

-  ВСС (мин. 240 ETCS бодова) из области електротехнике (изузев смјера рачунарство и информатика),

-  Положен стручни испит у Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију (није елиминаторно),

-  Возачка дозвола Б категорије,

 

Радник заснива радни однос уговором о пробном раду у складу са Законом о раду, те уколико радник задовољи на радном мјесту, може се закључити уговор на неодређено вријеме.

 

Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни приложити вјеродостојне документе (оригинал или овјерена копија) о испуњености наведених општих и посебних услова, као и биографију.

 

Увјерење о некажњавању и љекарско увјерење се доставља након избора кандидата, а прије потписивања уговора о раду.

 

Рок за подношење пријава је 7 дана од дана објављивања јавног огласа.

******************

ФРИЗЕРСКИ САЛОН “ЖИВАНА” СП

СРПСКИХ ПИЛОТА 64, БАЊАЛУКА

Телефон:065-477-650

расписује

 

ОГЛАС

за рад на одређено вријеме

 

- Фризер .....................................................................................1 извршилац

 

Мјесто рада Бањалука.

 

Оглас је отворен до 17.7.2019. године.

 

Кандидати могу да се пријаве на оглас путем телефона или доћи лично на адресу:

“Живана”СП, Српских пилота 64, Бањалука, телефон:065-477-650.

**********

 

WILIAMS DOO

Ул. Светозара Марковића бр.5Е

78000 Бањалука

 

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

- Радник  грађевинске струке (м/ж)

 

Фирма “WILIAMS” д.о.о. Бањалука бави се услугом приређивања игара на срећу у 82 кладионице широм РС. Једна је од најуспјешнијих компанија у области спортског клађења. 

За потребе редовног одржавања објеката које подразумијева кречење и разне поправке, те реновирање и стављање у функцију новоизнајмљених простора које подразумијева  молерске, гипс и електрорадове

расписује конкурс за пријем у радни однос:

 

- 2  радника грађевинске струке

 

Општи услови:

- да је држављанин РС, односно БиХ

- да је старији од 18 година,

- да се против њега не води кривични  поступак, односно да није осуђиван за кривично дјело.

 

Опис посла:

- молерски послови,

- гипс, ригипс,

- електрорадови

- познавање одржавања клима уређаја.

 

Нудимо Вам:

- Одличне радне услове у озбиљној и успјешној компанији

- Тринаесту плату

- Плаћено љетовање за све запослене

 

Уколико испуњавате наведене услове пријаве са биографијама можете доставити на мејл адресу: wkadrovska@gmail.com

или поштом на адресу: Светозара Марковића 5е, 78000 Бањалука 30 дана од дана објављивања јавног конкурса.

 

Кандидати који буду испуњавали услове биће позвани на интервју са члановима изборне комисије, о чему ће бити правовремено обавијештени.

 

Локација: Бањалука

Број позиција: 2

Датум објаве: 13.06.2019.

Трајање огласа: 30 дана (истиче 10.7.2019.)

****************

 

 

“КЛООПА” СП

КРАЉА ПЕТРА И КАРАЂОРЂЕВИЋА 56 , БАЊАЛУКА

Телефон: 051-921-869

расписује

ОГЛАС

за пријем у радни однос на неодређено вријеме на позицију:

 

 

 

1. Роштиљ мајстор .............................................................. 1 извршилац

 

Мјесто рада Бањалука.

 

Оглас је отворен до 4.7.2019. године.

******************

 

“КРАЈИНА КЛАС” МАЊА

Пресначе бб, Бањалука

Телефон: 066-711-976

 

расписује

ОГЛАС

за рад на одређено вријеме:

 

 

- Продавац  у малопродајном објекту  ...........................10 извршилаца

Мјесто: Бањалука

 

Радно искуство је пожељно али није услов

 

Од Вас очекујемо:

Посвећеност раду

Тимски дух

Поштовање радних процедура

Љубазност према купцима

Самоиницијативност

 

Нудимо:

Обуку и менторство

Редовна и стимулативна примања

Могућност заснивања радног односа на неодређено вријеме

Топли оброк

3-4 пута годишње колективне прославе

1 рафтинг годишње о трошку фирме

 

Вашу пријаву са контакт телефоном пошаљите путем и мејла natasa.radulj@krajinaklas.com или се јавите на број телефона 066/ 711 976 сваким радним даном од 8 до 16 часова.

****************

 

ROUTING DOO

Ул. I крајишког корпуса бр.16

780000 Бањалука

 

 

О Г Л А С

   - Дипломирани инжењер електротехнике, јака струја - 1 извршилац

         Број извршилаца: 1

        Рад на: неодређено вријеме

        Оглас остаје отворен до: 30.6.2019. године

 

Опис радног мјеста:

- Дипломирани инжењер електротехнике, јака струја – 1 извршилац

 

Услови:

1.  возачка дозвола Б категорије

2.  пожељно радно искуство

 

Уз пријаву треба приложити:

- ЦВ

Пријаве се могу доставити лично, путем поште или електронским путем на горе  наведену адресу и мејл адресу  info@routingbl.com   са назнаком “Пријава на оглас”.

********************

 

“ГЛАС СРПСКИ - ТРГОВИНА” АД - Минутица

БАЊАЛУКА

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

 

Радно мјесто: Трговац у киоску

 

За подручја:       

-  Александровац  – 2 извршиоца

 

 

Потребне квалификације:

-  Минимално  ССС

-  Радно искуство у трговини/малопродаји

-  Пожељно познавање рада на рачунару (“МS office”)

 

 

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:      

-  Копију извода из матичне књиге рођених

-  Копију увјерења о држављанству

-  Копију дипломе о завршеној стручној спреми

 

 

Предност код запошљавања ће имати кандидати који су пријављени на Бироу за запошљавање па у ту сврху потребно доставити потврду са Бироа за запошљавање да су  пријављени и да су незапослена лица.

 

 

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: draganad@glassrpske.com

 

 

Молбе доставити на адресу: За оглас трговац у киоску,  “Глас српски - Трговина” АД - Минутица Бањалука, улица Скендера Куленовића бр.93, Бањалука.

 

 

 

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања. 

**************

 

 

“ГЛАС СРПСКИ - ТРГОВИНА” АД - Минутица

БАЊАЛУКА

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

 

Радно мјесто: Трговац у киоску

 

За подручја:       

- Прњавор  – 2 извршиоца

 

 

Потребне квалификације:

-  Минимално  ССС

-  Радно искуство у трговини/малопродаји

-  Пожељно познавање рада на рачунару (“МS office”)

 

 

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:      

- Копију извода из матичне књиге рођених

-  Копију увјерења о држављанству

-  Копију дипломе о завршеној стручној спреми

 

 

Предност код запошљавања ће имати кандидати који су пријављени на Бироу за запошљавање па у ту сврху потребно доставити потврду са Бироа за запошљавање да су  пријављени и да су незапослена лица.

 

 

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: draganad@glassrpske.com

 

 

Молбе доставити на адресу:

За оглас трговац у киоску,  “Глас српски - Трговина” АД - Минутица Бањалука, улица Скендера Куленовића бр.93, Бањалука.

 

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања. 

**********************

“ГЛАС СРПСКИ - ТРГОВИНА” АД - Минутица

БАЊАЛУКА

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

 

Радно мјесто: Трговац у киоску

 

 

За подручја:       

- Лакташи – 2 извршиоца

 

 

Потребне квалификације:

-  Минимално  ССС

-  Радно искуство у трговини/малопродаји

-  Пожељно познавање рада на рачунару (“МS office”)

 

 

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:      

-  Копију извода из матичне књиге рођених

-  Копију увјерења о држављанству

-  Копију дипломе о завршеној стручној спреми

 

 

Предност код запошљавања ће имати кандидати који су пријављени на Бироу за запошљавање па у ту сврху потребно доставити потврду са Бироа за запошљавање да су  пријављени и да су незапослена лица.

 

 

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: draganad@glassrpske.com

 

Молбе доставити на адресу:

За оглас трговац у киоску,  “Глас српски - Трговина” АД – Минутица Бањалука, улица Скендера Куленовића бр.93, Бањалука.

 

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања. 

*******************

“ГЛАС СРПСКИ - ТРГОВИНА” АД – Минутица

БАЊАЛУКА

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

 

Радно мјесто: Трговац у киоску

 

 

За подручја:       

- Бањалука – више извршилаца

 

Потребне квалификације:

-  Минимално  ССС

-  Радно искуство у трговини/малопродаји

-  Пожељно познавање рада на рачунару (“МS office”)

 

 

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:      

-  Копију извода из матичне књиге рођених,

-  Копију  увјерења о држављанству

-  Копију  дипломе о завршеној стручној спреми

 

Предност код запошљавања ће имати кандидати који су пријављени на Бироу за запошљавање па је у ту сврху потребно доставити потврду са Бироа за запошљавање да су пријављени и да су незапослена лица.

 

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: draganad@glassrpske.com

Молбе доставити на адресу:

За оглас трговац у киоску,  “Глас српски - Трговина” АД – Минутица Бањалука, улица Скендера Куленовића бр.93, Бањалука.

 

 

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

********************

 

 

“ГЛАС СРПСКИ - ТРГОВИНА” АД – Минутица

БАЊАЛУКА

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

 

Радно мјесто: Трговац у киоску

 

 

За подручја:       

-  Челинац  – 2 извршиоца

 

 

Потребне квалификације:

-  Минимално  ССС

-  Радно искуство у трговини/малопродаји

-  Пожељно познавање рада на рачунару (“МS office”)

 

 

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:      

-  Копију извода из матичне књиге рођених

-  Копију увјерења о држављанству

-  Копију дипломе о завршеној стручној спреми

 

 

Предност код запошљавања ће имати кандидати који су пријављени на Бироу за запошљавање па у ту сврху потребно доставити потврду са Бироа за запошљавање да су  пријављени и да су незапослена лица.

 

 

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: draganad@glassrpske.com

 

Молбе доставити на адресу:

За оглас трговац у киоску,  “Глас српски - Трговина” АД - Минутица Бањалука, улица Скендера Куленовића бр.93, Бањалука.

 

 

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања. 

**********************

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ЈОВАН ДУЧИЋ”

ЗАЛУЖАНИ

 

 

На основу члана 139. Закона о основном васпитању и образовању, (“Сл. гласник РС”, број: 44/17 и 31/18) директор Школе доноси:

 

 

ОДЛУКУ

о  поништењу конкурса

 

1. Поништава се конкурс који је објављен у дневном листу “Глас Српске”  5.6.2019. године за радно мјесто:

1) професор хемије - 1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме до повратка радника са боловања - 12 часова редовне наставе.

*******************

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ  ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА

БАЊАЛУКА

 

На основу члана 106. став 1. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број 41/18 ), одредаба  Статута и Правилника о раду школе, директор ЈУ Технолошка школа Бањалука расписује:

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

- Педагог школе, 1 извршилац - на одређено вријеме, до повратка раднице са  неплаћеног одсуства -  лице са радним искуством и положеним стручним  испитом (пуно радно вријеме).

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

 

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи

У радни однос прима се лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа  прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1, 2. и 3.  Закона о средњем образовању и васпитању  и чланом 5. Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама

Уз пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни приложити сљедећу документацију (овјерене фотокопије):

- Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области. - Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, за наставника који у току студија није положио наведену групу предмета; - Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;  - Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником којим се регулише полагање стручног испита; - Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена; - Извод из матичне књиге рођених; - Увјерење о држављанству; - Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством. Увјерење треба да садржи сљедеће податке: 1) врсту посла; 2) степен стручне спреме; 3) дужину оствареног радног стажа по врстама посла.

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца; - Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца; - Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Изузетно право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона. Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог Закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника. Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци), увјерење о неосуђиваности, увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце и увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена  против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, доставља се након избора кандидата на конкурсу, а прије заснивања радног односа. Тестирање и интервју  са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се дана, 3.7.2019. године, у 10 часова у просторијама школе.  Школа ће истакнути на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу ЈУ Технолошка школа Бањалука,  Пиланска бб, Бањалука. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

**************************

 

Фризерски салон “ФРИСКО”

Ул. Реље Крилатице бб

78000 Бањалука

 

 

расписује 

ОГЛАС

 

- Женско-мушки фризер  ......................... 2 извршиоца

Услови:

- КВ или ССС

 

Опис посла:

- мушки и женски фризер

 

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 065/820-559

 

 

Оглас остаје отворен до 30.6.2019.

*********************

 

Фризерски салон “АФРО”

Ул. Реље Крилатице бб

78000 Бањалука

 

 

расписује 

ОГЛАС

 

- Женски  фризер  ......................... 2 извршиоца

 

Услови:

- КВ или ССС

 

Опис посла:

- женски фризер

 

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 065/820-559

 

 

 

Оглас остаје отворен до 30.6.2019.

______________________________________

***********************

Фризерски салон “ГРАЦИЈА”

Ул. Реље Крилатице бб

78000 Бањалука

 

 

расписује 

ОГЛАС

 

- Козметичар(ж)  ......................... 2 извршиоца

Услови:

- КВ или ССС

 

Опис посла:

- послови козметичара

 

 

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 065/820-559.

 

 

 

Оглас остаје отворен до 30.6.2019.

 

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана